وادی ایمن

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طول عمر» ثبت شده است

سبک زندگی اسلامی بهترین عامل بازدارنده در مقابل سبک زندگی غربی است که امروزه از سوی نظام سلطه بر جوامع بشری دیکته می شود، تنظیم روابط و ایجاد ارتباط مؤثر اجتماعی و خانوادگی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در این عرصه است و مسأله صله رحم نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز آن می تواند در ارتقاء فرهنگ اسلامی ما نقش به سزایی را ایفا کند. در سلسله مباحثی که تا امروز در این موضوع خاص مطرح شده به عواملی چون: تعریف صله رحم و باید ها و نباید های آن و اثرات معنوی صله رحم در زندگی شخصی و معنوی افراد مورد بررسی قرار گرفت.

امروز برآنم تا به اثرات فردی این عمل عبادی بپردازم:

  • وادی ایمن

 

اسلام عزیز، دینی است بر پایه محبت و صلح و حرکت به سوی کمال و تعالی روح و جسم آدمی، و در راه رسیدن به این مهم راه کار های بسیار متنوع و مفیدی را ارائه نموده است...

جایگاه یک انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی به زیبایی دیده شده و حقوق و تکالیف او به روشنی بیان شده است...

  • وادی ایمن