وادی ایمن

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «راهپیمایی روز قدس» ثبت شده است

 
         گرافیست: سید مهدی میر حیدری
وای بر دلی که نمیـــ‏لـرزد
وای بر خــونی که نمی‏جــوشـد
وای بـر چشمی که به خـواب رفتــه است!
اشک بایــد ریخت
فــریاد بایـــد کرد
تیــــر بایــــد شــد
آتش بایــد گرفت!
قــــدس
نـامـوس اســــلام است
قـــــدس
محک غیــرت مسلمـانان قــرن است
کـــوران و کـــرانیــم
اگر فـــریاد برنیـــاوریم
اگر بانگ برنـداریم........
 
دل نوشت: سپید ترین شعرهایم را  برای سیاهترین روزهای عمر فلسطین سروده ام...
  • وادی ایمن