وادی ایمن

۲ مطلب با موضوع «دلنوشته» ثبت شده است

مادر!

کودکی ام با صدای مهیب بمب و موشک بعثی ها همراه بود، اما چه آرام گذشت چون آغوش مهربانت اطمینان و آرامش را به من هدیه می داد...

شرایط جنگ ، ناخودآگاه، محدودیت ها و محرومیت هایی را به ما تحمیل می کرد اما من با نگاه نافذت، بی نیازی را آموختم و چه شاد زندگی کردم...

من تلاش و خستگی ناپذیری را در آن به آنِ زندگی ات می دیدم و عشقی را که سخاوتمندانه در لحظات زندگی مان خلق می نمودی...

تو نقاش مهربانی ها و صمیمیت های دوران نوجوانی ام بودی و چه تصویرگر ماهری بودی...

در جوانی ام، شعر هستی را صبورانه در گوشم زمزمه نمودی و چه استادانه معنایش کردی ، به راستی که نگاه کردن به جهان با چشمان پاک تو چقدر قشنگ است برایم، مادر...

من از تو یاد گرفتم که شاد بودن و شاد کردن کار سختی نیست اگر، از خودت عبور کرده باشی...

آری من از تو یاد گرفتم که مادر بودن یعنی از خود عبور کردن و به خدا رسیدن...

پیشاپیش روزت مبارک مادر...

  • وادی ایمن

 

گفتم: بهار نزدیک است اما چرا درختان، در سردترین ایام سال برهنه اند و نیازمند؟

گفت: تا در زمستانِ سختِ مصائب و شدائد، به فقر و نداری ات باور نکنی، بهار به تو لبخند نخواهد زد...

گفتم: ای کاش کمی هم به خاطر برگ ریزان دلم، غصه می خوردم شاید بهار به من هم لبخند می زد...

 

وادی ایمن نوشت: پیشاپیش نوروز مبارک، حالِ دل هایتان بهاری

  • وادی ایمن