وادی ایمن

۱ مطلب با موضوع «نماز» ثبت شده است

آیت الله حق شناس (ره) : این روایت از ابو حمزه ثمالی است که از اصحاب خاص اباعبدالله علیه السلام است.قال ابوعبدالله علیه السلام: صلاة اللیل تحسن الوجه و تحسن الخلق و تطیب الریح و تدر الرزق و تقضی الدین وتذهب بالهم و تجلوالبصر علیکم بصلاة اللیل فانها سنه نبیکم و مطردة الداء عن اجسادکم. الدعوات ، قطب الدین راوندی /77

نماز شب بخوان! که حضرت فرمود: با نماز شب خواندن هم صورتت نیکو می شود، هم خُلقت نیکو می شود، هم بوی خوب پیدا می کنی، هم رزقت زیاد می شود، هم دُیُون و قرض های شما ادا می شود، هم غصه های شما برطرف می شود، هم چشم شما باز می شود و جلا پیدا می کند. اینها همه نتیجه نماز شب خواندن است.

در روایت دیگری بیان شده است که اگر کسی دروغ بگوید، یا عملاً دروغ بگوید و یا یک مرتبه ای از مرتبه های دروغ را داشته باشد؛ از نماز شب محروم می ماند. و وقتی که محروم ماند، از رزقش محروم می ماند.

اما حضرت فرمود: نماز شب، سنت پیغمبر شماست.«مطردة الداء عن اجسادکم». بلکه، دردها را دوا می کند. شاید برخی تصورکنند که فقط دردهای روحی مورد نظر ایشان است و لیکن حضرت می فرماید: درد را از بدنهای شما می برد »مطردة الداء عن اجسادکم«  حجابها را از قلب شما می برد، شما را مقرَّب قرار می دهد.

مخصوصاً آن وقتی که جوان برای نماز شب بلند می شود؛ اما خوابش می آید و سرش به این طرف و آن طرف می رود، چانه اش پایین می افتد، پروردگار درهای آسمان را باز می کند و خطاب به ملائکه می فرماید: »انظروا الی عبدی«   منتهی المطلب طبع جدید العلامة الحلی ج4/19) یعنی به بنده ی من نگاه کنید! خداوند علیّ اعلی افتخار می کند که ببینید این بنده ی من کاری را که بر او واجب نکرده ام، چگونه بجا می آورد!

پروردگار می فرماید: من سه چیز به او مرحمت می کنم. اول اینکه موفق به توبه اش می کنم، موفق به توبه ی نصوح و قاطع می کنم. (این هم جواب آن کسی که از من پرسید که هر چه توبه می کنم، باز می شکنم) دوم اینکه گناهانش را می آمرزم و سوم هم رزق وسیعی نصیب او می کنم.

 

منبع

  • وادی ایمن