وادی ایمن

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آثار صله رحم» ثبت شده است

سبک زندگی اسلامی بهترین عامل بازدارنده در مقابل سبک زندگی غربی است که امروزه از سوی نظام سلطه بر جوامع بشری دیکته می شود، تنظیم روابط و ایجاد ارتباط مؤثر اجتماعی و خانوادگی یکی از فاکتورهای بسیار مهم در این عرصه است و مسأله صله رحم نیز به عنوان یکی از مصادیق بارز آن می تواند در ارتقاء فرهنگ اسلامی ما نقش به سزایی را ایفا کند. در سلسله مباحثی که تا امروز در این موضوع خاص مطرح شده به عواملی چون: تعریف صله رحم و باید ها و نباید های آن و اثرات معنوی صله رحم در زندگی شخصی و معنوی افراد مورد بررسی قرار گرفت.

امروز برآنم تا به اثرات فردی این عمل عبادی بپردازم:

  • وادی ایمن

ضمن عرض پوزش به دلیل تأخیر در به روز شدن، ادامه مباحث سبک زندگی اسلامی را پی می گیرم:

همانطوری که در چند پست پیش  عرض شد، صله رحم به عنوان یک واجب دینی مورد توجه دین مبین اسلام است. مسأله ای که متأسفانه به دلیل تغییر فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در بعضی از جوامع به خصوص شهر های بزرگ بسیار کمرنگ شده یا به صورت ناصحیح به آن پرداخته می شود. امروز برآنم تا در ادامه مباحث به آثار و برکات صله رحم در زندگی از بعد  معنوی بپردازم:

  • وادی ایمن