وادی ایمن

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

ضمن عرض پوزش به دلیل تأخیر در به روز شدن، ادامه مباحث سبک زندگی اسلامی را پی می گیرم:

همانطوری که در چند پست پیش  عرض شد، صله رحم به عنوان یک واجب دینی مورد توجه دین مبین اسلام است. مسأله ای که متأسفانه به دلیل تغییر فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در بعضی از جوامع به خصوص شهر های بزرگ بسیار کمرنگ شده یا به صورت ناصحیح به آن پرداخته می شود. امروز برآنم تا در ادامه مباحث به آثار و برکات صله رحم در زندگی از بعد  معنوی بپردازم:

  • وادی ایمن