وادی ایمن

۲ مطلب با موضوع «دفاع مقدس» ثبت شده است

 

سلام به مرواریدان خاکی و دست بسته میهنم...

  • وادی ایمن

جبهه یعنی نخل های سوخته

جبهه یعنی دیده بر در دوخته

 

جبهه یعنی بوی باروت و فشنگ

جبهه یعنی نوجوانی مرد جنگ!

 

جبهه یعنی ایستادن با هدف

در دفاع از کشور و دین و شرف

 

جبهه یعنی رنگ پوتین رنگ خون

جبهه یعنی لاله های واژگون

 

لحظه ی عرفانی راز و نیاز

جبهه یعنی ساده بودن در نماز

 

جبهه یعنی عشقبازی با خدا

جبهه یعنی سجده های بی ریا...

 

دل نوشت: یادش به خیر...

 روز هایی را می گویم که "خدا" اولین انتخاب بود.... روز هایی که مردانگی و شرف معنا شد.... روز هایی که دنیا با همه بزرگی و زیباییش کوچک و حقیر شد در چشمان آن سبک بالانِ وطنم... روزهایی که پرواز مشق شد برای شاگردان بی ادعای مکتب خمینی...

یاد و نامشان جاودانه  و راه و هدف و آرمانشان پر رهرو...

هفته دفاع مقدس گرامی باد

 

 

 

 

 

 

  • وادی ایمن