وادی ایمن

۲ مطلب با موضوع «سیاسی» ثبت شده است

 
         گرافیست: سید مهدی میر حیدری
وای بر دلی که نمیـــ‏لـرزد
وای بر خــونی که نمی‏جــوشـد
وای بـر چشمی که به خـواب رفتــه است!
اشک بایــد ریخت
فــریاد بایـــد کرد
تیــــر بایــــد شــد
آتش بایــد گرفت!
قــــدس
نـامـوس اســــلام است
قـــــدس
محک غیــرت مسلمـانان قــرن است
کـــوران و کـــرانیــم
اگر فـــریاد برنیـــاوریم
اگر بانگ برنـداریم........
 
دل نوشت: سپید ترین شعرهایم را  برای سیاهترین روزهای عمر فلسطین سروده ام...
  • وادی ایمن

عکس فوق تصویر یک موجود فضایی نیست، تصویر دخترک بی گناهی است که روزی در کنار خانواده خود شاد زندگی می کرد اما ناگهان...

کشوری به حکم آنکه با کشورش در جنگ است، با بمب اتم، زندگی اش را نابود کرد... تصویر فوق تصویر یک دختر ژاپنی است که تشعشعات اتمی این چنین به او آسیب رسانده است...

از خودم می پرسم آیا مواضع فکری و سیاسی و استکباری این کشور تغییر کرده است؟ آیا می شود به او اعتماد کرد؟به نظرم امروز زمین بازی اش تغییر کرده اما قاعده بازی اش نه!

  • وادی ایمن