وادی ایمن

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سبک زندگی اسلامی» ثبت شده است

ضمن عرض پوزش به دلیل تأخیر در به روز شدن، ادامه مباحث سبک زندگی اسلامی را پی می گیرم:

همانطوری که در چند پست پیش  عرض شد، صله رحم به عنوان یک واجب دینی مورد توجه دین مبین اسلام است. مسأله ای که متأسفانه به دلیل تغییر فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در بعضی از جوامع به خصوص شهر های بزرگ بسیار کمرنگ شده یا به صورت ناصحیح به آن پرداخته می شود. امروز برآنم تا در ادامه مباحث به آثار و برکات صله رحم در زندگی از بعد  معنوی بپردازم:

  • وادی ایمن

 

سبک زندگی امروز ما انسانها متأثر از مسایل و شرایط گوناگون است، شرایطی چون صنعتی شدن جوامع، مشکلات اقتصادی و... اما باید در نظر گرفت که اسلام عزیز دینی است برای همه زمان ها و مکانها، اما متأسفانه خیلی از ما به بهانه هایی چون شرایط زندگی امروز و... به شدت از سبک زندگی اسلامی در حال دور شدن هستیم و متأسفانه با واردات صنعت و تکنولوژی از غرب، فرهنگ کثیف آنها را نیز پذیرفته ایم فرهنگی که به یقین می توان ارکان آن را اومانیسم افراطی، لذت جویی بی حد وحصر و رسیدن به منفعت و سود به هر قیمتی و بی تفاوتی نسبت به هر چیز و هر کس جز "خود " دانست...

  • وادی ایمن

 

اسلام عزیز، دینی است بر پایه محبت و صلح و حرکت به سوی کمال و تعالی روح و جسم آدمی، و در راه رسیدن به این مهم راه کار های بسیار متنوع و مفیدی را ارائه نموده است...

جایگاه یک انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی به زیبایی دیده شده و حقوق و تکالیف او به روشنی بیان شده است...

  • وادی ایمن

رفتار های اجتماعی و سبک زندگی ما انسانها تابع تفسیر ما از زندگی است. این که زندگی را چگونه تعریف می کنیم و از آن چه می خواهیم و هدف ما در آن چیست، ما را وادار می کند تا ظاهر و باطن زندگی خود را تنظیم و مدیریت نماییم. همین تفکرات و اعتقادات است که برای بشر امروز دو نوع عمده از سبک زندگی را تعریف نموده است...

  • وادی ایمن