وادی ایمن

۲ مطلب با موضوع «همسایه داری» ثبت شده است

در گذشته از همسایه داری به عنوان وظیفه مسلمانان یاد شد، و آثار و برکات آن بررسی شد، در این مطلب برآنم تا از محدوده وظایف و باید ها و نباید هایی در این زمبنه مطالبی بنگارم...

  • وادی ایمن

 

اسلام عزیز، دینی است بر پایه محبت و صلح و حرکت به سوی کمال و تعالی روح و جسم آدمی، و در راه رسیدن به این مهم راه کار های بسیار متنوع و مفیدی را ارائه نموده است...

جایگاه یک انسان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی به زیبایی دیده شده و حقوق و تکالیف او به روشنی بیان شده است...

  • وادی ایمن