وادی ایمن

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقارت درونی» ثبت شده است

با سلام

در مطلب گذشته به تعریف دروغ و اثرات سوء آن بر روح و روان آدمی پرداختم. امروز برآنم تابه دنبال پاسخی برای سؤال زیر باشم:

انسان چرا دروغ می گوید؟ چه چیزی آدمی را به دروغ وادار می کند؟ (در حالی که همه، حتی آنهایی که به ادیان آسمانی ایمان ندارند، دروغ را زشت و ناپسند می دانند.)

  • وادی ایمن