وادی ایمن

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اعتماد به آمریکا؟!!» ثبت شده است

عکس فوق تصویر یک موجود فضایی نیست، تصویر دخترک بی گناهی است که روزی در کنار خانواده خود شاد زندگی می کرد اما ناگهان...

کشوری به حکم آنکه با کشورش در جنگ است، با بمب اتم، زندگی اش را نابود کرد... تصویر فوق تصویر یک دختر ژاپنی است که تشعشعات اتمی این چنین به او آسیب رسانده است...

از خودم می پرسم آیا مواضع فکری و سیاسی و استکباری این کشور تغییر کرده است؟ آیا می شود به او اعتماد کرد؟به نظرم امروز زمین بازی اش تغییر کرده اما قاعده بازی اش نه!

  • وادی ایمن